شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ فروردين
br ENGLISH
بازديدازفازآخرپايگاه بهداشتي شهري امرجكلامورخه 95/10/28 بازديدازفازآخرپايگاه بهداشتي شهري امرجكلامورخه 95/10/28
بازديدازفازآخرپايگاه بهداشتي شهري امرجكلامورخه 95/10/28
1395/11/16
پايان پروژه ساختماني مركزبهداشتي درماني سيدمحله پايان پروژه ساختماني مركزبهداشتي درماني سيدمحله
پايان پروژه ساختماني مركزبهداشتي درماني سيدمحله
1395/11/16
تقديروتشكرازتلاش فراوان مديريت محترم شبكه بهداشت ودرمان عباس آبادنسبت به رااندازي مجدد پروژه مركزبهداشتي درماني سيدمحله وپايان پروژه تقديروتشكرازتلاش فراوان مديريت محترم شبكه بهداشت ودرمان عباس آبادنسبت به رااندازي مجدد پروژه مركزبهداشتي درماني سيدمحله وپايان پروژه
تقديروتشكرازتلاش فراوان مديريت محترم شبكه بهداشت ودرمان عباس آبادنسبت به رااندازي مجدد پروژه مركزبهداشتي درماني سيدمحله وپايان پروژه
1395/11/16
شبكه بهداشت و درمان عباس آباد
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal