شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
br ENGLISH
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
حضور جناب آقاي دكتركاظمي مديريت بازرسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و هيت همراه دردومين روز ازتعطيلات نوروزي سال 98 دركناره سفره هفت سين درشبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد98/1/2 حضور جناب آقاي دكتركاظمي مديريت بازرسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و هيت همراه دردومين روز ازتعطيلات نوروزي سال 98 دركناره سفره هفت سين درشبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد98/1/2
حضور جناب آقاي دكتركاظمي مديريت بازرسي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و هيت همراه دردومين روز ازتعطيلات نوروزي سال 98 دركناره سفره هفت سين درشبكه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد98/1/2
1398/01/24
حضوربازرسان معاونت محترم  بهداشتي آقايان شريف زاده_آقاي اميني_آقاي مهندس بوداغي. درايام تعطيلات نوروزي ازمركزخدمات جامع سلامت شبانه روزي سلمانشهرونظرسنجي ارائه خدمت به مسافران نوروزي درشهرستان عباس آباد98/1/2 حضوربازرسان معاونت محترم بهداشتي آقايان شريف زاده_آقاي اميني_آقاي مهندس بوداغي. درايام تعطيلات نوروزي ازمركزخدمات جامع سلامت شبانه روزي سلمانشهرونظرسنجي ارائه خدمت به مسافران نوروزي درشهرستان عباس آباد98/1/2
حضوربازرسان معاونت محترم بهداشتي آقايان شريف زاده_آقاي اميني_آقاي مهندس بوداغي. درايام تعطيلات نوروزي ازمركزخدمات جامع سلامت شبانه روزي سلمانشهرونظرسنجي ارائه خدمت به مسافران نوروزي درشهرستان عباس آباد98/1/2
1398/01/24
فوريت هاي سلامت محيط بازديد از اماكن تهيه وتوزيع موادغذايي .رستوران و استفاده از تجهيزات پرتابل و معدومي مواد غذايي خام و پخته غير قابل مصرف در معيت اكيپ بازرسي معاونت محترم بهداشتي و نظارت برمواد غذايي درشهرستان عباس آباد98/1/2 فوريت هاي سلامت محيط بازديد از اماكن تهيه وتوزيع موادغذايي .رستوران و استفاده از تجهيزات پرتابل و معدومي مواد غذايي خام و پخته غير قابل مصرف در معيت اكيپ بازرسي معاونت محترم بهداشتي و نظارت برمواد غذايي درشهرستان عباس آباد98/1/2
فوريت هاي سلامت محيط بازديد از اماكن تهيه وتوزيع موادغذايي .رستوران و استفاده از تجهيزات پرتابل و معدومي مواد غذايي خام و پخته غير قابل مصرف در معيت اكيپ بازرسي معاونت محترم بهداشتي و نظارت برمواد غذايي درشهرستان عباس آباد98/1/2
1398/01/24
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal