شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
واحد حراست
 •    مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امام خامنه ای شهرستان عباس آباد :
      آقای علی اکبر عمرانی
  مدرک تحصیلی  : کارشناس ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی
 • شرح وظایف واحد حراست شبکه بهداشت عباس آباد:
 • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ،تاسیسات و مدارک محرمانه
 • برنامه ریزی ،سازماندهی ،نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی
 • مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمونهای لازم به کارکنان موسسه متبوع برای مقابله با حوادث غیر متقربه و همچنین حسن اجرای خط و مشی و هدف های تعیین شده .
 • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ،آیین نامه ها ،مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی
 • برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام برسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در کلیه امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارشات لازم
 • تهیه و کشف رمز ،دریافت ،ثبت وصدور ونگهداری و ارسال و مراسلات کلیه پیامهای فاکس و تلکس
 • دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و حراثت از آنها بر اساس مقررات مربوط
 • کنترل،نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم
 • انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق
 • 1399/07/22
  Powered by DorsaPortal