شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
بهبر
کارشناس:
خانم پریسا سنایی
 
شرح وظایف:
تنظیم قراردادها
تغییر و تحول پزشکان
تنظیم شیفت ها
پیگیری امور مرتبط 
1399/10/16
Powered by DorsaPortal