شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
بيماريهاي غير واگير

 کارشناسان واحد:
خانم سمانه منصورکیا-خانم نرگس حسن نژاد -خانم شهناز شاهرودی  
 
                1-   پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی سالانه

2-  مدیریت برنامه ها و مداخله در بهبود برنامه های واحد

3- ساماندهی نیروهای جدیدالورود ونیروهای موجود

4- برنامه ریزی جهت تخصیص وصرف اعتبارات ،ردیفهای اعتباری ومنابع تعیین شده

5- نظارت و بررسی آمار بیماریها و عملیات انجام شده در واحد های تابعه

6- نظارت ؛ پایش و  ارزشیابی برنامه ها

 7- آموزش نیروهای جدیدالورود و باز آموزی نیروهای موجود

8- تشکیل کمیته های مربوط به واحد

9- هماهنگی باواحدهای برون بخشی و درون بخشی مرتبط وشرکت در جلسات آنان

10- شرکت در سمینارها ،کارگاههاوکلاسهای کشوری، استانی و شهرستانی

11- ارائه گزارش عملکرد بصورت فصلی وسالانه

12-  گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار بیماریها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به معاونت بهداشتی استان

13- ثبت و گزارشدهی آمار غرق شدگی بصورت هفتگی

1399/10/16
Powered by DorsaPortal