شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
واحد بهداشت روان

نام و نام خانوادگی :

شکوفه درویش هردوئی
 
رح وظایف کارشناس بهداشت روان

1-     تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی بمنظور آشنایی مردم به اصول بهداشت روانی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی

2-     بررسی و تحقیق در مورد بیماریهای روانی و تعیین نوع و حجم بیماریهای روانی .

3-     تهیه و تنظیم استاندارد لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجرای آنها

4-     شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

5-     کمک به روان پزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد و تعیین شغل برای آنها با توجه به استعداد آنان

6-     کمک به روان پزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد

7-     انجام آزمون های روانی از قبیل آزمون هوش ، شخصیت و تعیین استعداد های افراد

8-     تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به بهداشت روان جهت نگهداشت سلامت روانی و پیشگیری از بروز بیماریهای روانی

9-     همکاری با تیم بهداشت مدارس و سنجش هوش و استعداد دانش آموزان و دانشجویان و سایر واحد های بهداشتی و درمانی در مواقع ضروری

10- تهیه آمار و گزارش های لازم

11- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1399/10/16
Powered by DorsaPortal