شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
واحد تايمكس
کارشناس واحد:
آقای حلاج
 
شرح وظایف:
 
انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان 
/بررسی پرونده های مرخصی پرسنلی/
بررسی حضور و غیاب پرسنل/
رسیدگی به تخلفات
1399/10/16
Powered by DorsaPortal