شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
واحد خدمات و نقليه
کارشناس واحد:
نقلیه : سبحان شریف دینی
خدمات : صفرعلی آبیاری
 
شرح وظایف:
 
رسیدگی به امور نقلیه  و مدیریت نیروهای خدماتی شاغل در شبکه 
1399/10/16
Powered by DorsaPortal