شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
رئيس اداره امور عمومي
شرح وظایف رئیس اداره امور اداری
رئیس اداره امور اداری شبکه بهداشت عباس آباد : حمیدرضا سیاوشی
برقراری ارتباط با ارگان های دولتی و خصوصی
 1. پیشنهاد استخدام افراد مورد نیاز مدیریت و اعلام نیاز نیروهای طرحی
 2. تکمیل پرونده استخدامی افراد جدید الا ستخدام و برقراری حقوق و مزایای مشاغل مختلف با رعایت ضوابط و قوانین موجود.
 3. اجرای صحیح مقررات و مصوبه های مجلس و هیات دولت
 4. صدور احکام حقوقی ،دستمزد ،پاداش،فوق العاده ها و ماموریت ها و مرخصی ها ،اعطای گروهها و مزایای قانونی از بدو استخدام تا پایان خدمات دولتی.
 5. ارزشیابی کارکنان بر اساس معیارهای تدوین شده.
 6. تهیه گزارش تخلف های اداری کارکنان در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذیصلاح
 7. تجزیه و تحلیلی اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی.
 8. مطالعه قوانینی و مقررات استخدامی و اظهار نظر درباره نحوه اجرای قوانینی مورد عمل
 9. نظارت بر اجرای قوانین و بخشنامه های اداری و مالی .
 10. انجام امور مربوط به تعاون و بیمه و رفاه کارکنان .
 11. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری .
 12. مطالعه و بررسی تشکیلات سازمان
 13. رسیدگی و پاسخ درخواستهای مختلف کارکنان
 14. پیش بینی احتیاجات پرسنل
 15. انجام سایر امور مربوط در زمینه  شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق
1399/10/16
Powered by DorsaPortal