شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
مدير شبكه

 

خانم دکتر سیده عالیه علوی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان عباس آباد

 

 1. جمع آوری،طبقه بندی،تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیازبرنامه های مختلف بهداشتی،آمارهای حیاتی و فعالیت واحد های بهداشتی استانی و تهیه گزارش 
 2. شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها
 3. برسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها.
 4. تهیه و ابلاغ دستور العملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی
 5. تدوین برنامه های بهداشتی متناسب با شرایط محلی برای حل مشکلات بهداشتی و مبارزه با بیماریهای بومی و اپیدمیها
 6. برنامه ریزی گسترش و تغییرات واحد های بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین دسترسی آسان جامعه به خدمات بهداشتی
 7. تدارک و پشتیبانی فنی ،اداری،و مالی از مراکز بهداشت شهرستان
 8. برآورد ،تهیه و تدارک دارو ،مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحد های تابعه
 9. مشارکت در برنامه ریزی و اجرای آموزش پزشکی در واحدهای بهداشتی
 10. تدوین و اجرای پروژه های کاربردی در زمینه  مسائل بهداشتی منطقه
 11. اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین،کاربرد ابزار های جدید و ادغام خدمات
 12. تدوین و ابلاغ برنامه ،روشها و روشها و دستور العملهای مربوط به آزمایشات بهداشتی
 13. انجام آزمایشات بهداشتی برای کنترل کار آزمایشگاهها ی تابعه و تشخیص آزمایشگاههای برابر دستورالعملهای کشوری
 14. نظارت بر خدمات آزمایشگاهی در شبکه های تابعه
 15. نظارت مستمربر فعالیتهای فنی،پشتیبانی،اداری و مالی مراکز بهداشت شهرستان
 16. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق اداری
1399/07/22
Powered by DorsaPortal