شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
پُر كردن دندان و مسموميت با جيوه؟

پُر كردن دندان و مسموميت با جيوه؟

امروزه از مواد گوناگوني براي پر كردن دندان‌ ها استفاده مي ‌شود. با وجود اين كه در طول چند سال گذشته با تكامل و اصلاح مواد هم‌ رنگ دندان مانند كامپوزيت و گلدس اينومر استفاده از آن ها بسيار رايج شده است اما هنوز آمالگام به‌ عنوان ماده ‌اي براي پُركردن دندان كه بيش از يك قرن استفاده از آن فراگير شده است، موارد استفاده فراواني دارد.

گاهي از اين كه هنگام پر كردن دندان‌ ها، دندا‌ن‌ پزشك ماده آمالگام توي دهان مان مي ‌ريزد احساس بدي مي‌ كنيم و به ويژه در مورد بچه ‌ها نگران مي ‌شويم كه مبادا اين ماده خطرناك باشد.

آمالگام حاوي فلزات متعدد است كه با جيوه تركيب مي ‌شود. زماني كه آمالگام آماده در حفره دندان قرار مي‌ گيرد و به‌ خصوص زماني كه دندا‌ن‌ پزشك در حال شكل دادن به ماده است، با ابزار مخصوصي از سطح ماده مي‌ تراشد، آمالگام تراشيده شده ممكن است در دهان بيمار بريزد. اغلب دندا‌ن‌ پزشكان مراقب اين وضع هستند و به همين دليل با وسايل مخصوص و لاستيك رابروم دندان را كاملا از محيط دهان جدا مي ‌كنند. در صورتي كه امكان جدا كردن دندان با رابروم وجود نداشته باشد، با استفاده از رول پنبه اين كار انجام مي‌ شود. دندا‌ن ‌پزشك پس از اتمام كار با استفاده از پنبه و شست‌ وشوي آن مانع بلعيدن فلزات باقي ‌مانده مي ‌شود.

مطلب ديگري كه در اين‌ باره مي ‌توان اضافه كرد، اين است كه فلزات موجود در آمالگام و به خصوص جيوه براي بدن مضر هستند. اگر ميزان جيوه از حدي بالاتر رود، موجب مسموميت مي ‌شود اما خوشبختانه با پيشگيري و دقتي كه در استفاده از آمالگام مي‌ شود، گزارشي از آسيب و مسموميت با جيوه به دليل اعمال دندا‌ن ‌پزشكي وجود ندارد. در ضمن با عنايت به اين كه ظرف مدت كوتاهي آمالگام سخت مي ‌شود، اگر بلعيدن ذرات آمالگام هم حين اعمال دندا‌ن‌ پزشكي اتفاق بيفتد خطري را در پي ندارد اما بايد مراقب و مواظب بود كه بيماران كمترين ميزان تماس با جيوه را داشته باشند.

1394/12/03
Powered by DorsaPortal