شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
مدارس مروج

مدارس مروج سلامت درجمهوري اسلامي ايران

تهيه و تنظيم : سميه رستگاري كارشناس مسئول سلامت نوجوانان و مدارس

منبع : دستورالعمل اجرايي مدارس مروج سلامت در جمهوري اسلامي ايران

مقدمه :

امروزه سلامت مردم يكي از چالش هاي عمده كشورها است. تغيير در شيوه زندگي و نابودي محيط زيست همه را تحت تاثير قرار داده است . بيماري هايي مانند سرطان، بيماري هاي قلبي، ديابت و ايدز در حال افزايش هستند. بسياري از اين بيماري ها و اختلالات از طريق آموزش، ارتقاء سلامت و اقدام هاي حمايتي قابل پيشگيري است.

كودكان و نوجواناني كه با آموزش كافي، رژيم غذايي متعادل، مكان سالم و امن براي بازي و تمرين و حمايت عاطفي براي رشد شخصيتي، تكامل مي يابند براي مواجه با چالش هاي آينده زندگي آماده ترهستند. يك جوان آگاه و مطلع، عزت نفس بالايي دارد. اين جوان از سيگار، مواد مخدر و الكل دوري مي جويد و توانايي حل مسئله در شرايط دشوار زندگي را دارا مي باشد. ضروري است تا اطمينان حاصل شود كه كودكان فرصت و حمايت كافي براي پرورش رفتار سالم در محيط هاي حامي سلامت را دارند .

دانش آموزاني كه شيوه زندگي سالم را مي آموزند به احتمال زياد در طول زندگي خود به آن پايبند خواهند بود. اين تمام آن چيزي است كه در مدارس مروج سلامت بايد به آن توجه كرد" توانمند شدن و قابليت تصميم گيري و انتخاب".

رسالت

مديريت سلامت محور در زمينه ارايه خدمت به نوجوانان و جوانان در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي اين گروه سني با تاكيد بر اقدامات پيشگيرانه منطبق با فرهنگ جامعه و متناسب با جنسيت مورد نظر و مشاركت همه جانبه ايشان. وظيفه اصلي ما ارايه استانداردهايي ست كه در تعامل با همه نهادهاي متولي اين گروه به دست مي آيد وبراي هماهنگ سازي خدمات قابل ارايه در نظام سلامت براي اين گروه مخاطب به طور مستمر پايش خواهد شد.

تعريف

مدارس مروج سلامت به منزله يك نظام براي ارتقاي سلامت است كه با مشاركت فعالانه اولياء، مربيان و دانش آموزان و با رويكرد توانمند سازي HPS و آموزش همسانان و همسالان، منجر به افزايش ظرفيت دانش آموزان در زمينه مراقبت از خود (Selfcare) فرهنگ خود مراقبتي، توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگي كردن، سالم كاركردن و آموزش با كيفيت خواهد شد.

فوايد مدرسه مروج سلامت

· پيام روشن مدرسه مروج سلامت اين است كه: اعتماد به نفس، عزت نفس، ارتباطات و مهارت هاي ارتباطي، براي رفاه و سلامت رواني حياتي هستند.

· تشويق دانش آموزان به ورود در تصميم گيري ها بسيار مهم است.

· يادگيري و تجارب در مدرسه دانش آموزان را براي رسيدن به سلامت كامل كمك مي كند.

به احتمال زياد رفتارهاي بهداشتي و ارزش هاي كسب شده در دوران كودكي و نو جواني در طول زندگي ادامه پيدا مي كند.

اهداف

هدف كلي :

ترويج و استقرار مفاهيم ارتقاي سلامت در بين دانش آموزان مدارس كشور از طريق استقرار نظام مدارس مروج سلامت

اهداف اختصاصي :

1/ توانمند سازي دانش آموزان، پرسنل، اولياء و مربيان در زمينه مفاهيم ارتقاي سلامت نوجوانان و جوانان و ساختار مدارس مروج سلامت

2/ ارائه خدمات سلامت در يك مجموعه ادغام يافته وارتقاي شاخصهاي آن در سطح كليه مدارس كشور

3/ گرد آوري و استفاده از حداقل داده ها براي جمع آوري شاخص ها و اطلاعات به منظور پايش، برنامه ريزي، ارزشيابي و رتبه بندي مدارس مروج سلامت در سطوح ملي و منطقه اي

4/ بهبود وضعيت بيماريابي و درمان دانش آموزان مبتلا به اختلالات و مشكلات سلامتي

5/ بهبود الگوهاي تغذيه اي دانش آموزان

6/ پيشگيري از رفتارهاي مخاطر ه آميز سلامت در دانش آموزان

7/ بهبود شرايط فيزيكي و بهداشت محيط درمدارس

8/ افزايش مشاركت دانش آموزان، كاركنان، اولياء و مربيان در زمينه ارتقاي سلامت نوجوانان و جوانان و جامعه در قالب شكل گيري برنامه داوطلبان سلامت

9/ دستيابي به بهترين مدل و مكانيسمها براي ايجاد شبكه هاي ملي ومنطقه اي در كشورهاي مديترانه شرقي براساس شواهد و بهره گيري از تمامي نظريه ها

10/ مرور و تبادل اطلاعات حاصل از تجارب و موفقيتهاي بدست آمده در زمينه مدارس مروج سلامت در سطوح استاني، ملي و منطقه اي

چگونه مدرسه مروج سلامت داشته باشيم ؟

براي رسيدن به مدرسه اي كه ارتقا دهنده سلامت است وما آن را مروج سلامت مي ناميم آگاهي، برنامه ريزي, اجرا وارزيابي براي موفقيت برنامه ضروري است. قابل ذكر است كه برنامه و مواد آموزشي در بسياري از مدارس از گذشته جنبه ي ارتقاي سلامت داشته است اما اين ميزان به حد ايده آل آن نرسيده است.

ارتقاء آگاهي :

· برگزاري جلسات اطلاع رساني و معرفي برنامه براي والدين ,معلمين ودانش آموزان، هيئت مديره و افراد جامعه

· پخش برنامه ويدئويي مدارس مروج سلامت براي افزايش آگاهي عمومي

· انتخاب يك كميته و يك رابط يا هماهنگ كننده در مدرسه براي چك كردن روز به روز برنامه هاي اجرايي در مدرسه

· القاي روحيه مشاركتي در بين اعضاي مدرسه

معيار هاي انتخاب مدارس مجري:

· مدارس منتخب شهري داراي مراقب/ رابط بهداشت و مدارس روستايي، تحت پوشش بهورز فعال باشند .

· مدارسي كه مدير و كاركنان علاقمند و دلسوز در فعاليتهاي بهداشتي داشته و برخوردار از نمايندگان انجمن اولياء و مربيان فعال، دراولويت مي باشند .

· درصورت امكان، مدارس داراي پايگاه تغذيه سالم و اتاق بهداشت باشند .

· تشكلهاي بهداشتي دانش آموزي ( بهداشتياران و پيشگامان) در مدرسه فعال يا قابل سازماندهي و فعال سازي باشد

· مدرسه از لحاظ ايمني و وضعيت بهداشت محيط ( به ويژه سرويس هاي بهداشتي و آبخوري ها ) مناسب و استاندارد بوده و كپسول اطفاء حريق و جعبه كمكهاي اوليه در مدرسه موجود باشد.

· درصورت امكان مدارس منتخب داراي خدمتگزار يا سرايدار موظف باشند .

· مدارس مجري از مشاور تمام وقت يا نيمه وقت برخوردار باشند .

فعاليت تيم مدرسه شامل موارد زير خواهد بود:

· مديريت در توسعه و ايجاد يك ديدگاه مشترك و تدوين يك برنامه عملياتي

· تهيه برنامه زمانبندي براي اجراي برنامه

· اجراي برنامه مطابق برنامه عملياتي و زمانبند

· طراحي شيوه نظارت بر فعاليت هاي انجام شده از برنامه عملياتي و تعيين مسئوليت ها براي اجراي فعاليت ها به طور آشكار

· تهيه گزارش فعاليت ها ي انجام شده

· تشريح وظايف و توقعات اعضاي تيم و نيز زمان برگزاري جلسات

· هدايت يا هماهنگي در جهت ارايه روش هاي ارائه اطلاعات به كاركنان مدرسه و اعضاي جامعه و برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي براي دانش آموزان، اوليا و كاركنان

· برقراري ارتباط با كاركنان بخش آموزش و بهداشت و درمان

به طور ايده آل تيم سلامت مدرسه بين 8 و 14 عضو دارد.

زمان و نحوه ي تشكيل جلسات كميته ها

زمان تشكيل جلسات

1) كميته هاي استاني هر 3 ماه يكبار ( حداقل 4 بار)

2) كميته هاي شهرستاني هر 2 ماه يكبار ( حداقل 6 بار)

3) كميته هاي مدرسه هر ماه يكبار ( حداقل 9 بار)

توجه: در صورت نياز تعداد جلسات كميته ها افزايش خواهد يافت.

فرآيند ارزيابي واعطاي نشان به مدارس

بعد از انتخاب مدارس، چك ليست مميزي داخلي در اختيار مدرسه قرار داده خواهد شد. اين چك ليست توسط مدير يا فرد منتخب مدير تكميل و به كميته شهرستاني تحويل مي شود. اين كميته موظف است چك ليست را بررسي و در صورت تاييد ( كسب حداقل 80 امتياز از 100 امتياز كل ) مميزي خارجي را با استفاده از چك ليست هاي مربوطه انجام دهد. در صورت عدم كسب حداقل امتياز لازم، يك ماه به مدرسه فرصت داده مي شود تا براي رفع مشكلات اقدام نمايد. پس از گذشت يك ماه و رفع مشكلات، مجدد مميزي داخلي و به دنبال آن مميزي خارجي انجام خواهد شد. پس از انجام مميزي خارجي نهايي و در صورت كسب حداقل 80 امتياز، مدرسه به عنوان مروج سلامت شناخته شده و به ترتيب زير رتبه بندي خواهد شد.

مدرسه مروج سلامت 5 ستاره........................ 100-91 امتياز

مدرسه مروج سلامت 4 ستاره ........................ 90-82 امتياز

مدرسه مروج سلامت 3 ستاره......................... 81-73 امتياز

مدرسه مروج سلامت 2 ستاره........................ 72-64 امتياز

مدرسه مروج سلامت 1 ستاره........................ 63-55 امتياز

1394/12/04
Powered by DorsaPortal