شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
معاينات جسماني دانش آموزان

معاينات جسماني دانش آموزان

تعدادي از دانش آموزان با بيماري هاي زمينه اي متولد مي شوند كه شايد بهترين زمان براي تشخيص اين بيماري ها و جلوگيري از وخيم تر شدنشان ، دوران مدرسه و ارزيابي سلامت آنان مي باشد

اهميت وضرورت انجام معاينات غربالگري

نزديك به يك سوم جمعيت كشورمان را تشكيل مي دهند.

در سن آسيب پذيري اجتماعي ودر معرض ابتلا به بيماريهاي عفوني خطرناك هستند.

تعدادي از اين دانش آموزان با بيماريهاي زمينه اي متولد مي شوند كه شايد بهترين زمان براي تشخيص اين بيماريها وجلوگيري از وخيم تر شدنشان، دوران مدرسه وارزيابي سلامت آنان باشد.

پايه گذاري رفتارهاي بهداشتي در اين سنين بهتر صورت مي گيرد.

دانش آموزان مطالب را به نحو خوبي فرا گرفته ،بنابراين آموزشهاي ارائه شده را به خوبي مي آموزند وبه اطرافيان منتقل مي كنند.

تاخير در تشخيص ودرمان بيماريها مي تواند علاوه بر تاثير بر سلامت دانش آموز باعث افت تحصيلي وي كه تاثير به سزايي در آينده فردي واجتماعي وي دارد نيز بشود.

در حال حاضر ارزيابي سلامت دانش اموزان (ارزيابي مقدماتي ومعاينه عمومي پزشكي)دانش آموزان پايه اول ابتدايي، پايه پنجم ابتدايي و نهم متوسطه اول از طريق تكميل فرم معاينات غربالگري انجام مي گردد. معاينات ارزيابي مقدماتي ساليانه يك بار براي دانش آموزان فوق در مدارس فاقد مربي بهداشت مطابق با شناسنامه سلامت دانش آموز انجام مي شود و معاينات پزشكي در شهرهاي داراي جمعيت بالاي 20000 نفر توسط پزشك خانواده شهري ، و در شهرهاي زير 20000 نفر ، توسط پزشكان مراكز شهري وپزشكان خانواده در روستا انجام و نتايج در فرم معاينات غربالگري ثبت مي گردد.

با توجه به مطالب پيشگفت و از آنجائي كه بيشتر عوامل خطر زاي بيماريهاي غير واگير از سنين كودكي قابل پيشگيري وكنترل هستند وبا توجه به اينكه مجامع علمي مختلف اعلام كرده اند كودكان ونوجوانان بهترين گروه هدف براي اجراي مداخلات در جهت اصلاح شيوه زندگي وپيشگبري از بيماريهاي مزمن غير واگير سنين بزرگسالي هستند واز طرفي با توجه به نقش سلامتي در امر يادگيري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،لزوم سرمايه گذاري در جهت تامين وحفظ سلامتي اين گروه سني محسوس مي باشد .با عنايت به اين كه از وظايف عمده حوزه معاونت بهداشتي انجام مداخلات آموزشي در زمينه عوامل خطر موثر در بيماريهاي غير واگير مي باشد. اميد است بااستفاده بهينه از نتايج حاصله از انجام معاينات وبا تقويت برنامه هاي آموزشي براي دانش آموزان ووالدين آنها به منظور پيشگيري از بيماريهاي غير واگير از دوران كودكي ونوجواني با همكاري واحد هاي ذيربط، بتوان گامي دركنترل عوامل خطر موثر بر بيماريهاي غير واگير و نهايتاٌ ارتقاي سلامت جامعه برداشت.

اهداف برنامه

هدف كلي:

حفظ ،تامين وارتقاء سلامت نوجوانان ودانش آموزان

اهداف اختصاصي:

افزايش معاينات غربالگري سالانه دانش آموزان پايه اول ابتدايي به ميزان 90درصد تا پايان سال 1394

افزايش معاينات غربالگري سالانه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي به ميزان 90درصد تا پايان سال 1394

افزايش معاينات غربالگري سالانه دانش آموزان پايه نهم متوسطه اول به ميزان 90 درصد تا پايان سال 1394

اهداف كاربردي:

آگاهي از ميزان سلامت دانش آموزان

انجام معاينات غربالگري وپزشكي دانش آموزان از طريق مراكز بهداشتي درماني به صورت خدمات ادغام يافته در نظام شبكه وتكميل شناسنامه سلامت جهت گروه هدف

تشخيص وشناسايي به موقع نارسائيهاي جسماني واختلالات رواني رفتاري بر مبناي شناسنامه سلامت دانش آموز

ارجاع كليه دانش آموزان داراي اختلال/بيماري به مراكز تخصصي وپيگيري نتيجه موارد ارجاع

ارائه راهنمايي هاي بهداشتي آموزشي به دانش آموزان

گرد آوري اطلاعات ثبتي اختلالات/بيماريهاي سنين مدرسه

ارتقاءسطح آگاهي وعملكرد اعضاي تيم هاي اجرايي در خصوص چگونگي انجام صحيح معاينات دانش آموزان وثبت نتايج در فرمهاي مربوطه

بررسي راهكارهاي درمان دانش آموزان بيمار ونياز مند در مرحله تخصصي وتلاش در جهت تقويت سيستم ارجاع دانش آموزان

تهيه و تنظيم : سميه رستگاري كارشناس مسئول سلامت نوجوانان و مدارس

1394/12/11
Powered by DorsaPortal