شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
مطلب علمي4

« مهارت نه گفتن »

مهارت نه گفتن يعني اراده، اقتدار و پافشاري روي حقوق خود و نشان دادن مخالفت نسبت به آنچه مورد نظر ما نيست.

با يادگيري اين مهارت فرد قادر خواهد بود با احترام ،قدرت و آرامش به خواسته هاي غير منطقي خود و ديگران "نه" بگويد. در اين رفتار،فرد درخواست ها،پيشنهادها،تحميل ها و موقعيت هاي ناخوشايند اطرافيان خصوصا دوستان را به شكل قاطعانه و منطقي رد مي كند.

اگر نه اول را به جرات بگوييم،اسير"بله"همراه با تعارف نمي شويم.

مهارت نه گفتن شامل دو قسمت است:

"نه" گفتن به خود  : "نه" گفتن به موقعيت هايي است كه به هر شكلي سلامت جسمي ،رواني و اجتماعي مارا تهديد مي كند و ما را از دستيابي به اهداف زندگي باز مي دارد.

"نه" گفتن به ديگران : رد درخواست ها و پيشنهادهاي ديگران زماني كه اين درخواست ها براي ما مشكلات جدي ايجاد مي كنند.

روش هاي تقويت مهارت نه گفتن:

·         اهداف و برنامه ها را مشخص كنيد.(مثلا اگر هدف قبولي در دانشگاه است برنامه هاي خود را در اين راستا قرار دهيد.)

·         موانعي كه بر سر راهتان مي بينيدشناسايي كنيد.

·         براي تمرين اين مهارت بهتر است از موارد ساده تر شروع كنيد.مثلا اگر در زمان مشخصي تصميم به درس خواندن داريد،در آن زمان درخواست دوستتان را براي رفتن به سينما رد كنيد.

·         مهارت نه گفتن را از افراد نزديك ،دوستان و اعضاي خانواده شروع كنيد تا اعتماد به نفس شما تقويت شود.

·         "نه" گفتن به اين معنا نيست كه شما آن شخص را دوست نداريد،فقط مفهوم آن،رد خواهش اخير او خواهد بود.

·         در مسايل مربوط به سلامتي،"نه" گفتن به نفع شماست. مثلا "نه" گفتن به دوستاني كه به شما پيشنهاد مصرف سيگار يا مشروبات الكلي مي دهند.

·         احساسات خود را در تعامل با ديگران و نسبت به اعمال آنان صريح بيان كنيد مثلا در برابر دوستي كه سيگار مصرف مي كند به صراحت بگوييد((مصرف سيگار به انسان ضرر مي رساند))

·         همدلي كنيد. اگر نيازهاي ديگران را درك كنيد و بپذيريد،آنان بيشتر مايل به پذيرفتن خواسته هاي شما خواهند بود. مثلا اگر يكي از دوستان شما به دليل قرار گرفتن در شرايط سخت،به مصرف سيگار روي آورد،به او بگوييد كه شرايط اورا درك مي كنيد و راه حل هاي منطقي را به وي پيشنهاد دهيد.

چگونه به شكل منطقي نه بگوييم؟

1-     روش مستقيم وساده :

خيلي مختصر و به دور از هر گونه دليل تراشي مخالفت خود را اعلام كنيد

1-     روش بازتابي:

علاقمندي خود را نسبت به طرف مقابل اعلام كنيد، اما بگوييد در حال حاضرشرايط پذيرش آن در خواست را نداريد.

2-    گفتن "نه" همراه با دليل :

دليل خود را كوتاه و واقعي عنوان كنيد و از ارائه جزئيات پرهيز نماييد.

3-    پيشنهاد جديد :

با جايگزين كردن يك پيشنهاد جديد،پيشنهاد ناخوشايند را رد كنيد.

 

4-     "نه" گفتن همراه با كمك به او براي انجام كار:

به در خواست كننده نشان دهيد براي انجام كاري ديگر آمادگي داريد و رد كردن اين مورد خاص به منزله رد تمام موارد نيست.

 

5-    تكرار نظر مخالف بدون هر گونه دليل و توجيه:

افرادي كه قاطعيت كمتري دارند معمولا درگير اين باور غلط هستند كه در صورت عدم قبول درخواست ديگران،پيامدهاي بدي براي آنان ايجاد خواهد شد، در حالي كه افراد قاطع براي عدم پيروي از ديگران پيامدهاي مثبتي را تصور مي كنند. بنابراين تغيير باورهاي غلط و انتظارات افراد پيش نياز رفتار قاطعانه هستند.

 

واحد بهداشت روان

شبكه بهداشت و درمان شهرستان عباس آباد

ارديبهشت 95

1395/04/26
Powered by DorsaPortal