شبکه بهداشت و درمان عباس اباد
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
«مهارت تصميم گيري»

«مهارت تصميم گيري»

تصميم يعني انتخاب بين دو يا چند راه، مثلا يك جوان بين درس خواندن ،ازدواج و كاركردن يك مورد را انتخاب كند و يك تصميم بگيرد.

زماني كه تصميم خوب و به موقع مي گيريم احساس خوبي پيدا مي كنيم در صورتي كه وقتي نمي توانيم تصميم بگيريم خودمان و ديگران را در بلاتكليفي قرار مي دهيم.

روش هاي مختلف تصميم گيري:

1-      تصميم گيري احساسي: دراين حالت فرد براساس احساس تصميم مي گيرد و نه براساس تفكر،يعني آنچه را كه دوست دارد تصميم مي گيرد نه آنچه عقل مي گويد.

2-       تصميم گيري اضطراري: فرد تحت تاثير تعارض و استرس در تصميم گيري، به حدي مضطرب و برانگيخته مي شود كه ((كارآمدي))تصميم گيري وي كاهش مي يابد و نهايتا براي رهايي از فشاررواني بدون ارزيابي كافي يكي از راهها را انتخاب مي كند.

3-       تصميم گيري اجتنابي: در اين حالت فرد اميدوار است كه همه چيز خود به خود درست مي شود، بنابراين براي تصميم گيري،تعلل و امروز و فردا مي كند.

4-       تصميم گيري ناگهاني(هيجاني): در اين حالت، تصميم گيريفرد به سرعت و براساس اتفاقات صورت مي گيرد. براي مثال زماني كه فرد خشمگين است، بدون تامل و تفكر ممكن است زود از كوره در رود و يك رفتار منفي انجام دهد.( مثلا پرخاشگري و توهين كند)

5-       تصميم گيري مطيعانه: تصميم گيرنده وضعيت منفعل دارد و انتخاب توسط ديگران به فرد تحميل مي گردد.براي مثال پدر و مادر براي فرد تصميم مي گيرند.

6-       تصميم گيري منطقي: موقعي است كه فرد مي تواند به طور بي طرفانه و منطقي تمام اطلاعات مهم و مرتبط با موضوع را ارزيابي كند،سپس با تحليل مناسب،تصميم گيري درست را انجام مي دهد.

راهكارهاي تصميم گيري منطقي:

1-       با افراد آگاه،متخصص و با تجربه مشورت كنيد.

2-       خودآگاهي خويش (ارزشها،باورها،هيجانات و تمايلات )را افزايش دهد.

3-       هيجانات خود را كنترل كنيد و درهنگام خشم تصميم گيري نكنيد.

4-       در تصميم گيري هاي خود به تمام جوانب موضوع توجه كنيد.

5-       قبل از اجراي تصميم خود،پيامدهاي مثبت و منفي آن را بررسي كنيد و مسئوليت تصميم خود را بپذيريد.

6-       شهامت تصميم گيري را در خود وديگران تقويت كنيد.

7-       با والدين در مورد تصميم هاي مخاطره آميزدوره نوجواني گفتگو كنيد.

8-       اهداف كوتاه مدت و بلند مدت زندگي خود را در كليه مراحل زندگي مشخص كنيد تا راحت ترو ناسب تر تصميم بگيريد.

9-       بدانيد كه در يك موقعيت،گزينه هاي مختلفي جهت انتخاب وجود دارد و بهتراست همه انتخاب ها را ارزيابي كنيد و بهترين انتخاب را انجام دهيد.

10- به عوامل موثردر تصميم گيري شامل اطلاعات موجود،محدوديت زماني،تاثيرو فشار ديگران وهنجارهاي جامعه دقت كنيد.

آگاه باشيد :

«درفرايند تصميم گيريهاي منطقي موجود دريك موقعيت راپيدا كنيدو پيامدهاي مثبت ومنفي هر تصميم را پيش بيني نماييد.»

1395/06/08
Powered by DorsaPortal